Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Uitvaartondernemers die in het bezit zijn van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart dienen minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. U beslist alles zelf.

Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen.

U ontvangt uiterlijk de volgende dag een transparante concept begroting.

U betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.

De uitvaartondernemer dient minimaal 12 beoordelingen per jaar te krijgen met een gemiddelde score van minimaal een 7 van de 10.

De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, iedere dag persoonlijk bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven.

De uitvaartondernemer besteedt alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed.

Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, doorgaans ook degene is die u op de dag van de uitvaart begeleidt.

Uw beoordeling bepaalt of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

Vermey Uitvaartzorg is sinds 2018 houder van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart – www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl

Onze partners: de juiste partners

Na jarenlange ervaring in de uitvaartbranche zijn wij van mening dat wij met de juiste partners, een afscheid kunnen realiseren waar iedereen met een goed en warm  gevoel op terug kan kijken!

Met elkaar komen we tot een afscheid, zodat men verder kan met goede herinneringen, want dit is een goede eerste stap in de verwerking van een verlies.