VU

Privacy Verklaring

Vermey Uitvaartzorg

Privacy Statement Vermey Uitvaartzorg

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vermey Uitvaartzorg. Heiliglevenstraat 2, 3417 HL Montfoort (www.vermeyuitvaartzorg.nl). Inschrijving Vermey Uitvaartzorg: KvK nummer: 30216059.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Vermey Uitvaartzorg verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG- wet). Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

– Toestemming van de betrokken persoon (lees: overeenkomsten)
– Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
– Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
– Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst / personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking
Vermey Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
administratieve handelingen
het bepalen van strategie en beleid;
personeelsadministratie
(mogelijke) aanbiedingen
uitvoering behoudt Persoonlijk Keurmerk Uitvaart

Vermey Uitvaartzorg verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst (of reeds vastgelegd in een zogenoemde ‘voorbespreking van de uitvaart’. We kunnen een bevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Vermey Uitvaartzorg u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website www.vermeyuitvaartzorg.nl zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens
Vermey Uitvaartzorg heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten, voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Vermey Uitvaartzorg haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Vermey Uitvaartzorg. Daarnaast gebruikt Vermey Uitvaartzorg uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen: o.a. klanttevredenheid, verbeterpunten, etc.

Ontvangers van persoonsgegevens
Vermey Uitvaartzorg verwerkt uw gegevens in een database (Dropbox), dit systeem gebruikt Vermey Uitvaartzorg alleen voor opslag van onze dienstverlening. De database van Vermey Uitvaartzorg is goed beveiligd. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de ‘derden’ waar Vermey Uitvaartzorg gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaren gegevens
Vermey Uitvaartzorg zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht (voor o.a. Belastingdienst) in onze archieven.
Vermey Uitvaartzorg zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Gegevensbeveiliging
Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Vermey Uitvaartzorg maakt met haar website gebruik van internetbedrijven (Vevida en de Mediagraaf), deze bedrijven hebben de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons
Vermey Uitvaartzorg maakt geen gebruik van Social Media Buttons op haar website.

Cookies
Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

–Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

– Analytics cookies: Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Vermey Uitvaartzorg inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Vermey Uitvaartzorg worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites (o.a. www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl). Vermey Uitvaartzorg is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van websites die niet onder Vermey Uitvaartzorg vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken
Vermey Uitvaartzorg zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag Vermey Uitvaartzorg vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Vermey Uitvaartzorg verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@vermeyuitvaartzorg.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Vermey Uitvaartzorg zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Vermey Uitvaartzorg onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Vermey Uitvaartzorg ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Vermey Uitvaartzorg kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen
Vermey Uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op de contactpagina van onze website.

VU

Privacy Verklaring

Vermey Uitvaartzorg

Privacy Statement Vermey Uitvaartzorg

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vermey Uitvaartzorg. Heiliglevenstraat 2, 3417 HL Montfoort (www.vermeyuitvaartzorg.nl). Inschrijving Vermey Uitvaartzorg: KvK nummer: 30216059.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Vermey Uitvaartzorg verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG- wet). Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

– Toestemming van de betrokken persoon (lees: overeenkomsten)
– Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
– Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
– Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst / personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking
Vermey Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens voor:

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
administratieve handelingen
het bepalen van strategie en beleid;
personeelsadministratie
(mogelijke) aanbiedingen
uitvoering behoudt Persoonlijk Keurmerk Uitvaart

Vermey Uitvaartzorg verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst (of reeds vastgelegd in een zogenoemde ‘voorbespreking van de uitvaart’. We kunnen een bevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Vermey Uitvaartzorg u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website www.vermeyuitvaartzorg.nl zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens
Vermey Uitvaartzorg heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten, voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Vermey Uitvaartzorg haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Vermey Uitvaartzorg. Daarnaast gebruikt Vermey Uitvaartzorg uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen: o.a. klanttevredenheid, verbeterpunten, etc.

Ontvangers van persoonsgegevens
Vermey Uitvaartzorg verwerkt uw gegevens in een database (Dropbox), dit systeem gebruikt Vermey Uitvaartzorg alleen voor opslag van onze dienstverlening. De database van Vermey Uitvaartzorg is goed beveiligd. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de ‘derden’ waar Vermey Uitvaartzorg gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaren gegevens
Vermey Uitvaartzorg zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht (voor o.a. Belastingdienst) in onze archieven.
Vermey Uitvaartzorg zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Gegevensbeveiliging
Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Vermey Uitvaartzorg maakt met haar website gebruik van internetbedrijven (Vevida en de Mediagraaf), deze bedrijven hebben de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons
Vermey Uitvaartzorg maakt geen gebruik van Social Media Buttons op haar website.

Cookies
Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

–Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

– Analytics cookies: Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Vermey Uitvaartzorg inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Vermey Uitvaartzorg worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites (o.a. www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl). Vermey Uitvaartzorg is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van websites die niet onder Vermey Uitvaartzorg vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken
Vermey Uitvaartzorg zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag Vermey Uitvaartzorg vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Vermey Uitvaartzorg verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@vermeyuitvaartzorg.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Vermey Uitvaartzorg zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
Vermey Uitvaartzorg maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Vermey Uitvaartzorg onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Vermey Uitvaartzorg ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Vermey Uitvaartzorg kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen
Vermey Uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op de contactpagina van onze website.